Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

Pri družbi Cemio Switzerland s.r.o. se zavedamo pomembnosti ohranitve zaupnosti vaših osebnih podatkov. Želimo, da se počutite zaščiteni, zato bomo storili vse, kar je v naši moči, da bomo zaščitili vašo zasebnost. Obljubljamo, da nikdar ne bomo delili, zamenjali, prodali, izročili, objavili ali oglaševali osebnih podatkov katerikoli tretji osebi, razen če bi to od nas zahtevali zakonski predpisi ali če je to izrecno določeno v tej politiki zasebnosti.

Skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (»Splošna uredba o varstvu podatkov«) in nacionalnimi predpisi smo kot odgovoren trgovec izvedli vse potrebne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov.

Prosimo vas, da si vzamete nekaj minut in preberete to Politiko zasebnosti ter se seznanite z osnovnimi pravili in načeli, ki smo jih vzpostavili v zvezi z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov naših strank in uporabnikov naše spletne strani swissgams.si (»Spletna stran«). Če imate kakršnakoli vprašanja o tem, kako varujemo vašo zasebnost, vas prosimo, da nas pokličete na telefonsko številko 08 200 7770 (vaš klic se obračuna v skladu z veljavnim cenikom vašega operaterja) med našim poslovnim časom (delavniki med 8.00 in 19.00 uro), ali nam pošljite elektronsko sporočilo na naslov info@swissgams.si.

Kazalo

1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, tj. oseba, odgovorna za zaščito vaše zasebnosti (»Upravljavec«), je:

Cemio Switzerland s.r.o.
Tomíčkova 2144/1,
148 00 Praha
Češka republika

Upravljavec je registriran pri [sodnem registru Mestnega sodišča v Pragi (Městském soudě v Praze)] z identifikacijsko številko [27944905].

V tej Politiki zasebnosti vsak sklic na »nas«, »mi«, »naš« in/ali »Cemio« pomeni sklic na Upravljavca, medtem ko vsak sklic na »vi«, »vaš« in/ali »Potrošnika« pomeni sklic na Potrošnika, kot je ta izraz opredeljen v Splošnih pogojih prodaje prehranskega dopolnila Swiss Gams, kot so objavljeni na Spletni strani in občasno spremenjeni (»Splošni pogoji«).

2. Osebni podatki

V tem razdelku boste našli informacije o tem, katere osebne podatke obdelujemo in na kakšen način, kaj je obdelava osebnih podatkov ter kako dolgo bomo hranili vaše osebne podatke.

2.1. Katere osebne podatke zbiramo?

Osebni podatek je katerakoli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja kot je ime, identifikacijska številka, podatek o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika. Osebni podatki med drugim vključujejo vaše osebno ime, naslov, spol, datum rojstva in/ali starost, elektronski naslov, telefonsko številko ipd.

O vas zbiramo podatke, navedene v nadaljevanju, vključno s podatki, ki vas neposredno ali posredno določajo, če se boste tovrstne podatke odločili deliti z nami, in sicer iz naslednjih razlogov:

 • (a) vase osebno ime: ta podatek potrebujemo za vašo identifikacijo in zato, da lahko izpolnimo naše obveznosti na podlagi Pogodbe, sklenjene z vami.
 • (b) vaš poštni naslov: ta podatek potrebujemo zato, da lahko izpolnimo naše obveznosti na podlagi Pogodbe, sklenjene z vami, in za dostavo naših produktov.
 • (c) vaš elektronski naslov: ta podatek potrebujemo zato, da vas lahko kontaktiramo in vam ponudimo najboljšo možno storitev. Če nam pošljete elektronsko sporočilo, bomo zbrali in shranili tudi datum, čas ter vsebino izmenjane elektronske korespondence.
 • (d) vašo telefonsko številko: ta podatek potrebujemo zato, da vas lahko kontaktiramo in vam ponudimo najboljšo možno storitev. Če nas pokličete, bomo zbrali in shranili tudi datum in čas klica, telefonsko številko, s katere smo prejeli klic, ter posnetek klica.
 • (e) vašo starost: ta podatek potrebujemo za zagotovitev, da so vse naše stranke odrasle osebe, saj skladno s Splošnimi pogoji naših produktov ne prodajamo mladoletnim. Ko boste oddali vaše naročilo, vas bomo vprašali za potrditev, da ste stari vsaj 18 let. Podatka o točni starosti in/ali rojstnem datumu ne zbiramo.
 • (f) katerekoli druge informacije, ki nam jih sami posredujete: tovrstne osebne podatke lahko uporabimo za marketinške namene, pri čemer ti podatki niso pogoj za sklenitev kakršnegakoli dogovora z nami.

Če nam zgoraj navedenih osebnih podatkov ne boste posredovali, ne bomo mogli skleniti Pogodbe z vami in vam dostaviti naših produktov.

Pri plačilu, zlasti pri plačilu z elektronskimi načini plačila, nam lahko posredujete informacije o plačilu, kot so podatki o plačilni kartici, številko bančnega računa oziroma druge podatke o plačilu. Če boste kupnino za produkte plačali s spletnim plačilom in uporabo plačilne kartice, kjer so tovrstna plačila mogoča, vas obveščamo, da storitev plačila s plačilno kartico omogočamo z uporabo storitev, ki nam jih nudijo tretje osebe v skladu s standardi, ki veljajo za plačila po spletu, in da podatkov o vaši plačilni kartici mi ne shranjujemo. Če boste kupnino za produkte plačali s plačilnim nalogom ali drugim načinom plačila, ki ni plačilo s plačilno kartico, bomo shranili podatke o vašem bančnem računu, če nam bodo posredovani, skladno z veljavnimi računovodskimi standardi in predpisi. Prav tako bomo zbrali, shranili in obdelovali podatke o kupljenih produktih (datum naročila, datum dostave, skupna vrednost, način plačila), kakor tudi podatke glede vašega plačila za naše produkte (datum in številka računa, podatki o vaših obveznostih) ter podatke o reševanju vaših reklamacij.

Vljudno prosimo osebe, mlajše od 18 let, da nam svojih osebnih podatkov ne posredujejo. Če bomo ugotovili, da smo zbrali podatke osebe, ki je mlajša od 18 let, bomo nemudoma ukrenili vse, kar bo v naši moči, da bomo tovrstne podatke izbrisali.

2.2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Za zbiranje, uporabo, posredovanje in drugačno obdelavo osebnih podatkov za namene, ki so opisani v tej Politiki zasebnosti, se zanašamo na več različnih pravnih podlag, in sicer:

 • (a) kolikor je potrebno za dostavo produkta skladno s Pogodbo, sklenjeno na podlagi Splošnih pogojev, in za izpolnitev naših obveznosti na podlagi Splošnih pogojev (kot primer: naših produktov vam ne moremo dostaviti, če ne poznamo vašega osebnega imena in naslova);
 • (b) na podlagi vašega soglasja k obdelavi (vaše soglasje lahko kadarkoli prekličete);
 • (c) kolikor je to potrebno za zagotovitev skladnosti s pravnimi obveznostmi, sodnimi odločbami, ali za izvršitev oziroma obrambo pred pravnimi zahtevki;
 • (d) na podlagi vaše javne objave vaših podatkov;
 • (e) če je to v javnem interesu; oziroma
 • (f) če je obdelava nujna zaradi naših zakonitih interesov.

Z oddajo naročila skladno s Splošnimi pogoji se izrecno strinjate z obdelavo vaših osebnih podatkov, kot je določeno v tej Politiki zasebnosti.

2.3. Namen uporabe

Načelo minimalizma pri zbiranju osebnih podatkov jemljemo zelo resno, zato bomo zbrali in obdelovali vaše osebne podatke le tedaj, ko bo to potrebno. Če boste našo spletno stran le obiskali in ne boste oddali nobenih naročil (skladno s Splošnimi pogoji), vam vaše identitete ne bo treba razkriti. Ob obisku naše Spletne strani bodo naši strežniki zabeležili le vaš IP naslov, datum, čas in obiskane strani – s temi podatki vaše identitete ne moremo določiti. Kljub temu in odvisno od nastavitev vašega brskalnika, pa se na vaš računalnik, tablico ali drugo napravo, s katero ste obiskali našo spletno stran, lahko namestijo nekateri piškotki. Za seznanitev z našo politiko piškotkov si oglejte razdelek Piškotki te Politike zasebnosti.

Osebne podatke, ki smo jih zbrali od vas, bomo lahko uporabili za naslednje namene:

 • (a) za izpolnitev naših obveznosti na podlagi Pogodbe, za morebitne spremembe te Pogodbe in za dostavo naših produktov,
 • (b) za analizo, razvoj in izboljšave naših storitev (za izpolnitev tega namena bomo morda uporabili tretje ponudnike, ki nam bodo pomagali analizirati uporabo naših produktov in načine njihovega nakupa, uporabo in obiske naše spletne strani, vse z namenom izboljšati vašo uporabniško izkušnjo ter vam zagotoviti najboljšo možno storitev),
 • (c) za oglaševanje in ponudbo naših produktov oziroma storitev ter produktov oziroma storitev tretjih oseb, za obveščanje o naših marketinških akcijah in o takšnih akcijah tretjih oseb, za izvršitev oziroma sprejem plačil, zagotovitev podpore, povezane s produkti, izpolnitev oziroma izvršitev naših Splošnih pogojev in Pogodbe ter za komunikacijo z vami po elektronski pošti in/ali po telefonu.

Za izpolnitev zgornjih namenom bomo morda vaše osebne podatke delili s tretjimi osebami, kot je določeno v nadaljevanju.

Z vašim dovoljenjem bomo vaše osebne podatke uporabili tudi za marketinške namene. Če nam boste dali soglasje, bomo, dokler bo takšno soglasje veljavno (in ne glede na morebitno prenehanje veljavnosti Pogodbe), zbirali, shranjevali in obdelovali vaše osebne podatke (ime, priimek, poštni in/ali elektronski naslov, starost ter katerekoli druge podatke, ki nam jih boste posredovali) za občasno pošiljanje sporočil, bodisi po pošti bodisi po elektronski pošti, ali občasne klice, s katerimi vas bomo obveščali o naših produktih, storitvah ali marketinških aktivnostih oziroma o produktih, storitvah ali marketinških aktivnostih naših partnerjev. Vaše soglasje lahko kadarkoli prekličete – če želite izvedeti več, kako prekličete vaše soglasje, si oglejte razdelek Vaše pravice te Politike zasebnosti.

2.4. Posredovanje osebnih podatkov drugim (pogodbena obdelava)

Vaše osebne podatke bomo morda posredovali tretjim osebam, ki nam nudijo svoje storitve, kot npr. podpora pri storitvah in njihovo izboljševanje, promocija produktov, obdelava plačil ali izpolnjevanje naročil. Ti ponudniki storitev bodo imeli dostop le do tistih podatkov, ki bodo nujno potrebni za izpolnitev njihovih omejenih storitev v našem imenu, hkrati pa morajo tudi ti ponudniki varovati in zavarovati vaše podatke. Prav tako bomo občasno s pomočjo izvajalcev storitev v našem imenu zbirali informacije o vaši uporabi produktov, na podlagi tako zbranih informacij pa vam bomo nadalje promovirali naše produkte ali nudili informacije, ki bi vas lahko zanimale.

Vaše informacije lahko posredujemo povezanim osebam pod skupno kontrolo, ki so dolžne spoštovati pravila, določena s to Politiko zasebnosti, v zvezi z vašimi podatki. Prav tako lahko vaše podatke posredujemo tretjim v primeru poslovne združitve, izdaje vrednostnih papirjev, stečaja ali drugega postopka prestrukturiranja, prenehanja ali v primeru druge podobne transakcije, vendar le v povezavi s takšno transakcijo.

Nadalje, vaše podatke lahko ohranimo in posredujemo tretjim osebam, vključno z organi pregona, javnimi ali vladnimi organi ali zasebnimi subjekti, s katerimi smo udeleženi v pravnem postopku, bodisi v ali izven države vašega prebivališča, če presodimo, da je tovrstno razkritje vaših osebnih podatkov razumno potrebno za zagotovitev skladnosti z zakonom, kar vključuje tudi primere, ko bi morali odgovoriti na sodne odredbe, vabila, pozive ali na katerokoli drugo odločbo, izdano v pravnem oziroma regulatornem postopku. Prav tako smemo zadržati, ohraniti ali razkriti vaše podatke, če bomo presodili, da je razkritje razumno potrebno ali primerno za preprečitev smrti ali resne telesne poškodbe katerekoli osebe, za rešitev vprašanj, povezanih z nacionalno varnostjo ali vprašanj javnega pomena, za preprečitev ali zaznavo kršitev naših Splošnih pogojev, ali prevar, ali za zaščito naše dejavnosti ali premoženja oziroma drugih pravic, vključno z razkritjem podatkov našim pravnim zastopnikom, pooblaščencem in drugim svetovalcem ali tretjim osebam v zvezi s potencialnim ali že tekočim postopkom.

Vaših osebnih podatkov ne bomo prenesli katerikoli osebi, subjektu ali mednarodni organizaciji, ki nima državljanstva oziroma ni ustanovljena po pravu katerekoli države članice Evropske unije, ali katere ne zavezujejo pravila o varovanju osebnih podatkov, vzpostavljena po pravu Evropske unije.

2.5. Čas hrambe

Vaše osebne podatke (ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefonsko številko in starost) bomo hranili ves čas trajanja Pogodbe skladno s Splošnimi pogoji.

Če bi bilo to razumno potrebno ali nujno za izpolnitev naših pravnih ali regulatornih obveznosti, za rešitev sporov, preprečitev prevar ali zlorab, ali za zagotovitev izpolnitve Splošnih pogojev, bomo vaše osebne podatke, ki jih bomo potrebovali, hranili tudi potem, ko bo Pogodba prenehala veljati oziroma bo odpovedana, oziroma vam naših storitev ne bomo več nudili. Takšni primeri so zlasti hramba vaših podatkov o plačilih, ki smo jih skladno z računovodskimi predpisi, standardi in pravili, ki nas zavezujejo, dolžni hraniti določeno obdobje.

Vaš IP naslov, datum, čas in obiskane strani bomo hranili tako dolgo, kot to od nas zahtevajo veljavni predpisi.

3. Vaše pravice

3.1. Pravica do preklica soglasja

Če ste nam posredovali vase soglasje za obdelavo osebnih podatkov, imate pravico to soglasje kadarkoli preklicati. Pri tem vas opozarjamo, da kljub vašemu preklicu soglasja za obdelavo vaših osebnih podatkov le-teh ne bomo izbrisali, če jih bomo potrebovali za izpolnitev naših pogodbenih, zakonskih, regulatornih ali drugih obveznosti, ter da bomo te podatke hranili toliko časa, dokler jih bomo potrebovali za izpolnitev teh obveznosti.

Vaše soglasje lahko prekličete s klikom na povezavo, ki vam je na voljo v vsakem elektronskem sporočilu, s klicem v naš klicni center na telefonsko številko 08 200 7770 med našim poslovnim časom (delavniki med 8.00 in 19.00 uro), z elektronskim sporočilom na naslov info@swissgams.si ali po pošti na naslov Cemio Switzerland s.r.o., Tomíčkova 2144/1, 148 00, Praha 4, Češka republika.

3.2. Pravica dostopa

Do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, lahko kadarkoli dostopate. Če želite prejeti kopijo vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, nam pošljite elektronsko sporočilo na naslov info@swissgams.si.

3.3. Pravica do popravka

Če menite, da so vaši osebni podatki nepravilni, lahko zahtevate njihovo popravo. Vaše podatke bomo popravili na podlagi vaše zahteve, posredovane po elektronski pošti na naslov info@swissgams.si. Prosimo vas, da v vašem elektronskem sporočilu navedete, kateri osebni podatki so nepravilni, ter nam posredujete pravilne podatke. Potrudili se bomo, da bomo nepravilne osebne podatke popravili takoj, ko bo to razumno mogoče.

3.4. Pravica do omejitve obdelave

V primerih, navedenih v nadaljevanju, imate pravico od nas zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov:

 • (a) če ste oporekali točnosti vaših osebnih podatkov, in sicer za čas, ki nam omogoča preveriti točnost vaših osebnih podatkov:
 • (b) če je obdelava vaših osebnih podatkov nezakonita in ste nasprotovali njihovemu izbrisu ter ste namesto tega zahtevali omejitev njihove uporabe;
 • (c) če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene uporabe, ki so določeni v tej Politiki zasebnosti, vendar takšne podatke potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; ali
 • (d) če ste vložili ugovor v zvezi z našo obdelavo vaših osebnih podatkov, za čas, potreben za ugotovitev, ali naši zakoniti interesi prevladajo nad vašimi.

Omejitev obdelave vaših osebnih podatkov lahko zahtevate tako, da nam pošljete elektronsko sporočilo na naslov info@swissgams.si.

3.5. Pravica do ugovora

V nekaterih primerih lahko ugovarjate naši obdelavi vaših osebnih podatkov, kadar ta obdelava temelji na našem zakonitem interesu ali je v javnem interesu. V teh primerim bomo prenehali z obdelavo vaših osebnih podatkov, razen če obstajajo nujni razlogi za nadaljnjo obdelavo ali kjer je to nujno iz pravnih razlogov.

Obdelavi podatkov za namene trženja lahko ugovarjate kadarkoli. V takšnem primeru vaših podatkov za ta namen ne bomo več obdelovali.

4. Piškotki

Piškotki so majhne podatkovne datoteke, ki jih naši strežniki pošljejo vašemu spletnemu brskalniku. Shranjeni so v medpomnilniku vašega brskalnika in omogočajo spletnim stranem ali tretjim osebam prepoznavo vašega brskalnika. Obstajajo trije poglavitni tipi piškotkov:

 • (a) Session cookies se namestijo ob vsakem obisku posebej, vsebujejo pa informacije v zvezi z ogledom spletne strani, tako da vam ni treba ob vsaki menjavi strani ponovno vnesti podatkov. Začasni piškotki se iztečejo in se izbrišejo samodejno hitro, npr. zatem, ko zapustite spletno stran ali ko zaprete vaš spletni brskalnik.
 • (b) Persistent cookies si zapomnijo določene informacije o vaših nastavitvah za ogled strani ter nam omogočajo, da vas ob ponovnem obisku prepoznamo. Trajni piškotki se shranijo v medpomnilniku vašega brskalnika ali mobilne naprave ter tam ostanejo, dokler jih ne izbrišete, sicer pa se samodejno izbrišejo, ko jih poteče veljavnost.
 • (c) Third-party cookies na vaše naprave namesti nekdo drug in ne mi, omogočajo pa zbiranje podatkov o brskanju po več spletnih straneh in v več sejah. Običajno imajo obliko trajnih piškotov in ostanejo nameščeni, dokler jih ne izbrišete ali dokler jim ne poteče veljavnost.

Piškotki shranjujejo podatke o vaši uporabi, obenem pa pomagajo pri osebni prilagoditvi vaše uporabniške izkušnje. Z nastavitvami brskalnika na vašem računalniku ali prenosni napravi lahko dovolite ali onemogočite namestitev piškotkov, vključno z obravnavo piškotkov tretjih oseb.

Poleg piškotkov lahko uporabljamo tudi vtičnike socialnih medijev; slednji so gumbi ali ikone, ki jih zagotavljajo tretji ponudniki socialnih medijev, in vam omogočajo interakcijo s storitvami teh socialnih medijev ob ogledu spletne strani ali zaslona mobilne aplikacije. Ti vtičniki lahko zbirajo podatke o brskanju, ki jih prejmejo tretje osebe, ki so zagotovile te vtičnike; te tretje osebe pa tudi nadzorujejo tovrstne vtičnike.

4.1. Katere piškotke uporabljamo?

V nadaljevanju smo pripravili seznam piškotkov, ki jih uporabljamo, z razlogi, zakaj jih uporabljamo.

4.2. Upravljanje s piškotki

Brez vašega nedvoumnega soglasja na vašo napravo ne bomo namestili piškotkov. Ob obisku naše spletne strani vas bomo obvestili o naši uporabi piškotkov in vas povabili, da bodisi sprejmete ali zavrnete njihovo uporabo. Če boste uporabo piškotkov zavrnili, boste še vedno lahko uporabljali našo spletno stran, vendar njena vsebina in vaša uporabniška izkušnja ne bosta prilagojeni vašim željam.

Če našo spletno stran obiščete z brskalnikom, lahko spremenite nastavitve vašega brskalnika glede uporabe piškotkov, ki jih bodisi namesti stran, ki jo trenutno obiskujete, bodisi tretje osebe. Brskalniki se nekoliko razlikujejo, vendar večina brskalnikov omogoča tovrstne nastavitve v menijih »Možnosti« ali »Nastavitve«. Piškotke, ki so v vašem brskalniku že nameščeni, lahko tudi izbrišete. Za več informacij kako spremeniti vaše nastavitve glede piškotkov se posvetujte s pomočjo za vaš brskalnik.

5. Spremembe Politike zasebnosti

To Politiko zasebnosti bomo občasno spremenili, če bodo to od nas zahtevali veljavni predpisi ali če bo to potrebno za dodatno zaščito vaše zasebnosti. Morebitne spremembe te Politike zasebnosti bomo objavili na spletu na naslovu swissgams.si in/ali vam jih bomo sporočili na drugačen način, pri čemer vas bomo o spremembah vedno obvestili pisno.

Prejšnja Politika zasebnosti bo prenehala veljati z dnem, ko bo nova in spremenjena Politika zasebnosti objavljena in vam ustrezno sporočena, razen če bo spremenjena Politika zasebnosti določala drugače.

6. Pravica do pritožbe in Nadzorni organ

V tem razdelku vam bomo pojasnili vaše pravice, ki jih imate, če menite, da smo vaše pravice kakorkoli kršili.

6.1. Pravica do pritožbe

Če želite izraziti vašo skrb ali pomisleke glede naše uporabe vaših osebnih podatkov (pri čemer to ne bo vplivalo na vaše preostale pravice), lahko to storite pri Nadzornem organu.

6.2. Nadzorni organ

Upravljavec ima sedež na Češkem, zato je Nadzorni organ, ki je pristojen za nadzor obdelave osebnih podatkov na podlagi te Politike zasebnosti:

Urad za zaščito osebnih podatkov (Úřad pro ochranu osobních údajů)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Češka republika
Telefon: +420 234 665 111
Elektronski naslov: posta@uoou.cz
Spletna stran: www.uoou.cz

Kljub temu pa imate pravico vložiti pritožbo v vašem jeziku pri nadzornem organu v državi vašega prebivališča. V Sloveniji je tak nadzorni organ:

Informacijski pooblaščenec
Zaloška cesta 59
1000 Ljubljana
Slovenija
Telefon: +386 1 230 97 30
Elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si
Spletna stran: www.ip-rs.si
Prosimo upoštevajte, da čeprav boste vložili pritožbo pri vašem lokalnem nadzornem organu, ni nujno, da bo le-ta tudi odločal o vaši pritožbi; v nekaterih primerih bo Nadzorni organ na Češkem pristojen za odločanje o vaši pritožbi – v takšnem primeru bo nadzorni organ uporabil pravo Češke republike.
Šteje se, da je politika zasebnosti, določena v Splošnih pogojih, nadomeščena z uveljavitvijo te Politike zasebnosti in preneha veljati. Ta Politika zasebnosti začne veljati 25. maja 2018.
Ta stran uporablja piškotke. Za več informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov na podlagi piškotkov in vaših pravicah si oglejte v Ponudnikovi Politiki zasebnosti. Spodaj se lahko strinjate z uporabo piškotkov za navedene namene.
Piškotke uporabljamo za prilagajanje vsebin, zagotavljanje funkcij družbenih medijev in za analizo obiska na tej spletni strani. Informacijo o vaši uporabi našega spletnega mesta, toda ne vaših osebnih podatkov, delimo tudi z našimi družbenimi mediji, oglaševalskimi partnerji in s partnerji za analizo. Če želite izvedeti več, si oglejte našo Politiko zasebnosti.